POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD 1000 ZŁ DO 100 000 ZŁ OKRES SPŁATY OD 6 MIESIĘCY DO 10 LAT

Regulamin.

Definicje

Administrator – właściciel serwisu www.arkonfinance.pl
Serwis – strona www.arkonfinance.pl
Pożyczka – operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucje określonej kwoty środków pieniężnych.
Inwestor – osoba lub instytucja udzielająca określoną kwotę środków pieniężnych Pożyczkobiorcy.
Pożyczkobiorca – osoba otrzymująca określoną kwotę środków pieniężnych od Inwestora.
Oferta – ogłoszenie Pożyczkobiorcy dodane do serwisu z podaną wysokością pożyczki, okresem spłaty i wysokością raty.
Decyzja – rozpatrzenie wniosku przez Administratora serwisu.
Wniosek – zgłoszenie chęci dodania przez Pożyczkobiorcę swojej oferty do serwisu.
Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu.
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu www.arkonfinance.pl

1. Serwis przeznaczony jest dla Inwestorów, poszukujących osób zainteresowanych pożyczkami pozabankowymi oraz Pożyczkobiorców, poszukujących pożyczek pozabankowych. Dodawanie ofert i korzystanie przez Inwestorów z serwisu jest całkowicie bezpłatne.
2. Z serwisu korzystać może każda osoba, jednakże wysyłać wnioski mogą tylko osoby pełnoletnie zdolne do zawierania czynności cywilnoprawnych.
3. Korzystanie z serwisu w celu uzyskania pożyczki pozabankowej i złożenie swojej oferty możliwe jest poprzez dodanie oferty do serwisu na stronie www.arkonfinance.pl
4. Dodanie oferty polega na wpisaniu w odpowiednie pola kwoty poszukiwanej pożyczki, okresu spłaty, wysokość proponowanej raty, swój adres emaila, numer telefonu, i swoje imię lub używany nick.
5. Po wysłaniu wniosku następuje automatyczna weryfikacja Klienta i wyświetlona decyzja. Powiadomienie o decyzji zostanie również wysłane na email Użytkownika, który podany został we wniosku.
6. Decyzja pozytywna jest weryfikacją Pożyczkobiorcy tylko we własne bazie danych i oznacza, że osoby które wcześniej korzystały z serwisu, otrzymały za jego pośrednictwem pożyczkę i spłacają ją regularnie lub dotychczas nie korzystały z usług serwisu mogą zamieścić na łamach serwisu swoją ofertę. W przypadku otrzymania przez Pożyczkobiorcę pożyczki za pośrednictwem serwisu, która jest spłacana Inwestorowi nieregularnie, serwis może odmówić dodania oferty do serwisu.
7. Decyzja pozytywna nie jest decyzją o przyznaniu pożyczki, a jedynie wyrażeniem zgody Administratora na umieszczenie oferty Pożyczkobiorcy na stronie www.arkonfinance.pl i prezentowania jej na stronie dla Inwestorów.
8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne i zależy tylko od woli Użytkownika.
9. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawy, aktualizacji oraz do ich usunięcia. Polityka ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nasz serwis jest zgłoszona do GIODO.
10. Dane Użytkownika złożone podczas składania wniosku pozostaną anonimowe i nie będą dostępne dla innych Użytkowników serwisu.
11. Odstępstwem od pkt. 10 jest podany przez Użytkownika kontakt, telefoniczny lub mailowy oraz dane podane podczas dodawania oferty dotyczące pożyczki, które prezentowane będą przy ofercie Pożyczkobiorcy na stronie dla Inwestorów.
12. Kontakt Inwestora i Użytkownika odbywać się będzie przez podany przez Pożyczkobiorcę we wniosku adresu mailowego lub kontaktu telefonicznego, który zamieszczony będzie przy ofercie Pożyczkobiorcy.
13. Administrator nie jest stroną umowy i nie bierze odpowiedzialności za oferty Pożyczkobiorców, ani Inwestorów.
14. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie dodawania oferty mogą być wykorzystywane przez serwis do przesyłania materiałów reklamowych.
15. Właściciel serwisu nie będzie przekazywał zebranych danych otrzymanych od Użytkowników innym podmiotom w celach reklamowych, poza podmiotami współpracującymi z właścicielem w zakresie udzielania pożyczek.
16. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów reklamowych.
17. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych przesyłanych przez właściciela serwisu lub jego partnerów dotyczących ofert otrzymania kredytu lub pożyczki.
18. Dane osobowe Użytkowników w celu uzyskania pożyczki mogą być przekazywane podmiotom i osobom trzecim.
19. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
20. Serwis zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze swojej bazy danych w każdym momencie po ich rejestracji. Serwis może jednak odmówić usunięcia danych w przypadku, gdy Użytkownik zawarł umowę pożyczki i jest w trakcie jej spłaty. W takiej sytuacji dane zostaną usunięte na wniosek Użytkownika po całkowitej spłacie pożyczki.
21. Aby usunąć swoje dane należy przesłać maila z informacją na adres bok@arkonfinance.pl
22. Serwis zobowiązuje się do prezentacji ofert Pożyczkobiorców na stronie dla Inwestorów natychmiast po jej dodaniu do serwisu na okres 365 dni. Dodanie oferty przez Infolinie upoważnia Klienta do posiadania statusu VIP KLIENT natychmiast po dodaniu oferty. Cena połączenia z Infolinią wynosi 7,69zł za min. z Vat i stanowi opłatę za dodanie oferty Użytkownika do serewisu. Średni czas połączenia wynosi 4,5 min. Po przekroczeniu 15 min. rozmowy z konsultantem Użytkownik może zwrócić się do serwisu o telefon zwrotny w celu dokończenia uzupełniania danych lub uzyskania wszystkich innych informacji.
23. Po dodaniu oferty do serwisu Klient otrzyma swojego opiekuna finansowego, a jego numer tel. zostanie przesłany Klientowi na adres mailowy lub w przypadku składania wniosku na Infolinii podany przez konsultanta.
24. Pożyczkobiorca w czasie prezentowania swojej oferty może ją dowolnie zmieniać i modyfikować. Wszelkie zmiany oferty są bezpłatne.
25. W przypadku decyzji pozytywnej i braku kontaktu ze strony Klienta, serwis zastrzega sobie prawo do wykonania telefonu zwrotnego lub wysłanie sms-a do Klienta w celu przedstawienia oferty.
26. Po telefonicznym dodaniu oferty następuje jej aktywacja i zostaje ona prezentowana w serwisie w dziale Oferty dla Inwestorów.
27. Oferta zostanie dodana do serwisu najpóźniej w ciągu 24h od jej dodania poprzez Biuro Obsługi Klienta lub Infolinię.
28. Inwestor ma prawo do dobrowolnego wyboru oferty pożyczek pod względem jej zwrotu i swojej własnej oceny ryzyka.
29. Serwis nie odpowiada przed Inwestorem za terminowość spłat udzielonych pożyczek przez Pożyczkobiorców.
30. Serwis nie ma wpływu na czas realizacji ofert złożonych przez Pożyczkobiorców, ani nie odpowiada za ich realizację.
31. Inwestor, który zaoferował pożyczkę na określonych warunkach i nie wywiązał się z deklaracji pożyczki oraz w przypadku nakłaniania do wnoszenia jakichkolwiek opłat przez Pożyczkobiorcę przed wypłaceniem pożyczki może zostać zawieszony lub usunięty z serwisu.
32. Pożyczkobiorca może wycofać swoją ofertę w każdym momencie trwania realizacji swojej oferty.
33. Serwis jest pośrednikiem pomiędzy Inwestorem, a Pożyczkobiorcą i nie odpowiada za czynności cywilno-prawne zawarte pomiędzy stronami.
34. Inwestor w panelu Oferty dla Inwestorów na stronie może bezpłatnie sprawdzać oferty Pożyczkobiorców i wybierać najkorzystniejsze z nich po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Administratora.
35. Administrator nie pobiera żadnych opłat ani prowizji od Pożyczkobiorcy i Inwestorów po udzieleniu i otrzymaniu za pośrednictwem serwisu pożyczki.
36. Serwis nie sprawdza Użytkowników w bik-u, krd, ani w żadnych innych rejestrach, ale wymaga od Użytkowników świadomych decyzji co do składania wniosków i deklaracji pożyczek.
37. Użytkownik nie będzie wnosił żadnych pretensji do Administratora w przypadku nie zrealizowania celu jakim jest otrzymanie pożyczki poprzez działanie niniejszego serwisu.
38. Użytkownik zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.
39. Pożyczkobiorca może zrezygnować z pożyczki przed jej podpisaniem bez podania przyczyny.
40. Administratorem danych osobowych jest Net Media Serwis, ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań. Każdej osobie podającej swoje dane osobowe przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania i usuwania. Dane osobowe, poza adresem email, służącemu również w celach reklamowych, wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do osiągnięcia przez osobę podającą celu, jakim jest otrzymanie pożyczki. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.
41. Serwis stosuje pliki “cookies” zgodnie z ich przepisami i najnowszymi zasadami.
42. Użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie regulaminu oraz poszanowanie praw i obowiązków Administratora.
43. Zabrania się kopiowania serwisu lub z intelektualnych praw autorskich serwisu w części lub całości.
44. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2015r.

Regulamin MT

§1. Uwagi ogólne

• „Subskrypcje Premium MT” (dalej Usługa lub Serwis) jest usługą dostępną dla abonentów sieci GSM sieci PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel sp. z o.o., P4 sp. z o.o., PTC S.A.
• Usługę świadczy Net Media Serwis Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej 6, 61-369 Poznań, będąca płatnikiem VAT o numerze NIP 7822665396, zwana dalej Net Media Serwis.
• Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
• GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
• SMS – (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
• Premium MT – wiadomość SMS/MMS MT, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Serwisu, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości abonent obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru Premium MT lub Serwisu;
• Usługa „Subskrypcje Premium MT” – interaktywny serwis subskrypcyjny, dostępny dla abonentów sieci Operatorów GSM za pośrednictwem numerów Premium MT;
• link WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania Serwisu.
• Każdy abonent, który przystępuje do korzystania z Serwisu i aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów Premium MT lub poprzez dedykowaną stronę internetową (dalej Użytkownik) lub poprzez WAP, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§2. Zasady korzystania z serwisów

• Serwis może zostać zamówiony za pomocą telefonu komórkowego lub w przypadku wybranych serwisów, za pośrednictwem dedykowanej serwisowi strony internetowej lub za pomocą WAP.
• Aby aktywować Serwis za pomocą telefonu komórkowego należy wysłać ze swojego numeru telefonu pod Numer Premium MT wiadomość SMS o treści [nazwa serwisu] zamówienia podanej w opisie subskrybowanego Serwisu (SMS aktywujący serwis jest bezpłatny). W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści stop [nazwa serwisu], na numer Premium MT dezaktywowanego Serwisu (SMS dezaktywujący serwis jest bezpłatny).
• Serwisy dostępne dla wszystkich Użytkowników:
Nazwa serwisu: kredyt. Tematyka serwisu: oferta produktów finansowych. Numer Premium MT do aktywacji serwisu: 60222. Aktywacja serwisu (słowo ”start” jest nieobowiązkowe. By aktywować serwis wystarczy wysłać SMS pod numer serwisu w treści wpisując nazwę serwisu). Częstotliwość otrzymywania serwisu z numeru Premium MT: 3 w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 9 – 9:30. Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium MT 2,46zł z VAT. Numer Premium MT do dezaktywacji serwisu: 60222. Dezaktywacja serwisu: stop [nazwa serwisu].
W ramach w/w usługi Klient otrzymywać będzie w określonym powyżej czasie informacje dotyczące ofert firm udzielających pożyczki pozabankowe z informacją o ich promocjach, nowych ofertach i najnowszych firmach powstających na rynku usług pożyczkowych.
• W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcje danego Serwisu za pośrednictwem strony internetowej, należy wpisać w specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Serwisu, numer telefonu, dla którego dany Serwis ma zostać uruchomiony. Następnie, na wskazany numer telefonu, wysłany zostanie specjalny kod weryfikacyjny, który w celu zakończenia zamówienia Serwisu należy wpisać w odpowiednim polu formularza internetowego.
• W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcję danego Serwisu poprzez WAP, aktywacja subskrypcji następuje przez wybranie linku służącego do zamówienia np.: na stronie aktywacji Serwisu.
• Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie SMS o skutecznej aktywacji Serwisu, o sposobie, częstotliwości i koszcie otrzymania Serwisu a także o dokładnym sposobie wypisania się z Serwisu. Komunikat wysłany jest bezpośrednio przez Operatora GSM po zapisaniu się Użytkownika na Serwis.
• Użytkownik płaci tylko za Premium MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
• Wiadomości w ramach realizacji Serwisu wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu częstotliwościach, które wskazano powyżej.
• Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium MT w częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu.
• Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu. Sposób dezaktywacji danego Serwisu opisany jest odpowiednio w ust. 2.1. powyżej.
• Warunkiem skorzystania z Serwisu jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
• Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są bezpośrednio przez Operatorów Sieci GSM.
• Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu komórkowego abonenta zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
• Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.
• Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
• Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
• Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
• Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

§3. Reklamacje

• Reklamacje dotyczące działania Serwisu można przesyłać na adres e-mail: biuro@newmediaserwis.pl
• Reklamacje dotyczące błędnego naliczania opłat należy składać u właściwego Operatora GSM. Net Media Serwis nie jest podmiotem naliczającym jakiekolwiek opłaty i nie posiada dostępu do sieci telekomunikacyjnej operatora GSM umożliwiającej dokonanie jakiejkolwiek weryfikacji w powyższym zakresie.
• Reklamacje dotyczące wszystkich innych kwestii, poza wyniesionymi w ust. 1 i 2 powyżej, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@newmediaserwis.pl
• Każda reklamacja winna zawierać numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej). Operatorzy GSM nie udostępniają Net Media Serwis jakichkolwiek danych osobowych i teleadresowych abonentów.
• Reklamacje rozpatrywane są przez Net Media Serwis w terminie 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Net Media Serwis otrzymał reklamację.
• W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Net Media Serwis poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres wskazany uprzednio przez Użytkownika.

§4. Odpowiedzialność

• Net Media Serwis oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
• Net Media Serwis identyfikuje użytkowników serwisów wyłącznie po numerze telefonu abonenta. Operatorzy GSM nie udostępniają Net Media Serwis jakichkolwiek danych abonentów, w szczególności danych osobowych. Net Media Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisów, w tym w szczególności Serwisów dedykowanych dla osób pełnoletnich, przez Użytkowników do tego nieuprawnionych.
• Net Media Serwis nie jest podmiotem naliczającym abonentom opłaty oraz rozliczającym abonentów za korzystanie z Serwisów.
• Net Media Serwis ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Net media Serwis nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji podmiotów trzecich, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
• Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
• Net Media Serwis zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
• W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne ponosi Użytkownik.

§5. Postanowienia końcowe

• Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
• Net Media Serwis zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.pozyczkioferty.pl/regulamin-mt/ oraz na www.arkonfinance.pl/regulamin/ i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.